REALITY EXPERTS ZGROUP

Reality, nehnuteľnosti a realitné kancelárie pod obchodnou značkou ZGROUP sú zárukou profesionálnosti už viac ako 15 rokov. Vladka.sk je Vašim realitným a obchodným partnerom pri predaji, prenájme či kúpe nehnuteľnosti a obrazov.

Mr. Bc. Ľuboš Zambor, CEO Tel.: 0908 710 988
lubos.zambor@zgroup.sk
Mrs. Ing. Vladimíra Zamborová, CEO
Tel.: 0908 710 809
vladimira.zamborova@zgroup.sk

Mr. Mgr. Patrik Onderko, CEO
Tel.: 0940 911 140
manager@zgroup.sk

Realitná spoločnosť Z GROUP bola založená dňa 08.08.2008. Svojim dlhoročným pôsobením na realitnom trhu Zemplína zastáva stabilnú a silnú pozíciu. Počet zrealizovaných predajov a prenájmov presiahol 5000. Je výnimočná najmä tým, že v každej dejinnej etape spoločnosť dokázala čeliť mnohým prekážkam a udržať si špičkové postavenie medzi spoločnosťami. V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na komerčné nehnuteľnosti, areály a ďalšie špeciality. Synergiou bohatých skúsenosti a zručností s najnovšími poznatkami v oblasti marketingu, techniky, technológie a kreativity vytvárame reálne podmienky pre lepšie uspokojenie potrieb náročných zákazníkov, so zameraním na kvalitu, servis, včasnosť a rýchlosť služieb pri korektnej cene.

REALITY EXPERTS sa od svojho vzniku riadi filozofiou, že úspešnosť a prosperita firmy závisí predovšetkým od spokojných ľudí. Organizovanému odbornému rastu mladej generácie sa dlhodobo venuje veľká pozornosť. Spoločnosť prezentuje predaj nehnuteľností v 50 krajinách sveta a to cez vlastnú predajnú a marketingovú sieť. Výrazná pozornosť je venovaná aj spoločenskému, kultúrnemu a športovému vyžitiu ľudí.

Vladka.sk to je synergia reálnych slovenských spoločností, obchodných a marketingových organizácií, príprava personálu hodnotným vlastným vzdelávacím prostredím, progresívne vývojové kreatívne centrum a vlastné občianske združenie Progresiva zamerané na charitu od 05.05.2005. 

vladka.sk, s.r.o.

Sídlo: Pod hradom 431/7, 072 02 Strážske,
Slovenská republika

Konateľ: Ing. Vladimíra Zamborová
Konateľ: Bc. Ľuboš Zambor
IČO: 55 100 066
E-mail: vladka@vladka.sk
Web: vladka.sk

PROGRESIVA o.z.

Sídlo: Mierová 630, 072 02 Strážske,
Slovenská republika

Generálny riaditeľ: Vladimíra Zamborová
Predseda predstavenstva: Ľuboš Zambor
IČO: 35 569 310
E-mail: vladka@vladka.sk
Web: vladka.sk

REALITY EXPERTS, s.r.o.

Sídlo: Mierová 630, 072 02 Strážske,
Slovenská republika

Riaditeľ: Vladimíra Zamborová
Konateľ: Ľuboš Zambor
IČO: 44 977 026
E-mail: vladka@vladka.sk
Web: vladka.sk