REALITY EXPERTS ZGROUP

Mr. Bc. Ľuboš Zambor, CEO Tel.: 0908 710 988
Mrs. Ing. Vladimíra Zamborová, CEO Tel.: 0908 710 809

Mr. JUDr. Patrik Onderko, CEO Tel.: 0940 911 140

Synergiou bohatých skúsenosti a zručností s najnovšími poznatkami v oblasti marketingu, techniky, technológie a kreativity vytvárame reálne podmienky pre lepšie uspokojenie potrieb náročných zákazníkov, so zameraním na kvalitu, servis, včasnosť a rýchlosť služieb pri korektnej cene. Vladka.sk to je synergia reálnych slovenských spoločností, obchodných a marketingových organizácií, príprava personálu hodnotným vlastným vzdelávacím prostredím, progresívne vývojové kreatívne centrum a vlastné občianske združenie Progresiva zamerané na charitu od 05.05.2005. História firmy sa začala písať 08.08.2008, a je výnimočná najmä tým, že v každej dejinnej etape spoločnosť dokázala čeliť mnohým prekážkam a udržať si špičkové postavenie medzi spoločnosťami. REALITY EXPERTS sa od svojho vzniku riadi filozofiou, že úspešnosť a prosperita firmy závisí predovšetkým od spokojných ľudí. Organizovanému odbornému rastu mladej generácie sa dlhodobo venuje veľká pozornosť. Spoločnosť prezentuje predaj nehnuteľností v 50 krajinách sveta a to cez vlastnú predajnú a marketingovú sieť. Výrazná pozornosť je venovaná aj spoločenskému, kultúrnemu a športovému vyžitiu ľudí.

PROGRESIVA o.z.

Sídlo: Mierová 630, 072 02 Strážske,
Slovenská republika

Generálny riaditeľ: Vladimíra Zamborová
Predseda predstavenstva: Ľuboš Zambor
IČO: 35 569 310
E-mail: vladka@vladka
Web: vladka.sk

REALITY EXPERTS, s.r.o.

Sídlo: Mierová 630, 072 02 Strážske,
Slovenská republika

Riaditeľ: Vladimíra Zamborová
Konateľ: Ľuboš Zambor
IČO: 44 977 026
E-mail: vladka@vladka
Web: vladka.sk