CHARITA Pomôžte ľuďom!

„Poskytnutie ubytovania, jedla, šatstva, keď sú ľudia ohrození, je jedným z najhumánnejších a najsúcitnejších činov, aké človek môže vykonať. Som veľmi rada, že som súčasťou takéhoto dôležitého snaženia meniaceho životy.“ vladka.sk

Dajte ľuďom miesto, ktoré môžu v čase krízy nazvať domovom.

100 % vášho daru ide na podporu ľudí v kríze. Vzdávame sa všetkých servisných poplatkov, takže každé darované euro pomáha ľuďom nájsť si ubytovanie, šatstvo, jedlo, prácu, keď ho najviac potrebujú. Váš príspevok môže utečeneckej rodine pomôcť nájsť si ubytovanie pri jej prvom príchode.

Podporujeme všetkých ľudí bez ohľadu na štátnu príslušnosť, rasu, etnicitu alebo to, ako sa identifikujú.

Naším poslaním je odhaliť potenciál plateného/bezplatného ubytovania, zdrojov a podpory v núdzi.

Už viac ako 17 rokov pomáhame všetkým ľuďom bez rozdielu či je Slovák, Ukrajinec, Rus, Američan „ak je to neprávom postihnutý človek“ hlavne sú to vždy nevinní ľudia „najmä Matky s deťmi“ v čase krízy prostredníctvom iniciatívy Krízové ubytovanie, humanitárne oblečenie, jedlo, komplexne všetko čo je v našich silách pomôcť. Vladka.sk je ďalšou kapitolou. Sme združenie s vlastným poslaním a správnou radou zamerané na Charitu a pomoc ľuďom.