Pomáhame ľuďom – vladka.sk

vladka.sk pomáha ľuďom v núdzi nájsť dočasné ubytovanie, jedlo, šatstvo a hlavne nový DOMOV. Pri jej vzniku sme sa inšpirovali štedrosťou hostiteľov zo Strážskeho. Program Krízové ubytovanie sa v súčasnosti presúva pod organizáciu Progresiva o.z., ktorá bude stavať na základoch tejto štedrosti a pokračovať v ňom v súlade so svojím charitatívnym účelom a poslaním. Dátum vzniku Progresiva o.z.: 05.05.2005, prepojené občianske združenie s vladka.sk od prebiehajúceho vojenského konfliktu, ktorý začal v ranných hodinách 24. februára 2022. Zaviazali sme sa výrazne zlepšiť život čo najväčšieho počtu ľudí. Odomknutá príležitosť – Domov. Poskytnutie stoviek dobrovoľníckych hodín. Aktuálne pomáhame plačúcim matkám a deťom...