GALÉRIA INTERNETOVÝ SKLAD

Svätý Juraj a drak – Andy Warhol

Cena za dielo: 80.000,- EUR

vladimira.zamborova@zgroup.sk

lubos.zambor@zgroup.sk

Dielo od autora Andyho Warhola s edíciou 37/50, certifikované vo výbornej kondícii. Tlačiar: Rupert Jasen Smith, New York. Vydavateľ: Editions Schellmann & Klüaer, Munich, Germany / New York.

Juraj sa zobrazuje ako rytier na koni, ktorý doráža draka. Toto zobrazenie sa zakladá na legende, podľa ktorej mal Juraj zabiť draka. Drak znepokojoval Jurajovo rodné mesto Selena. Požieral ľudí a robil zle. Keď raz mal kráľ obetovať svoju krásnu a dobrú dcéru drakovi, aby dal pokoj mestu, vtedy – keď už išla k oblude – zrazu pricválal rytier a draka porazil a zabil. Tým rytierom bol sv. Juraj. Samozrejme, že ide o legendu, ktorá sa nezakladá na pravde. Ale symbolicky má svoj zmysel. Drak predstavuje diabla, ktorý naozaj jestvuje a robí zle, duchovne požiera ľudí. Sv. Juraj bol ten, ktorý proti nemu odvážne bojoval a v boji s ním aj položil svoj život. Je patrónom rytierov a vojakov.