Pomáhame ľuďom – vladka.sk

vladka.sk pomáha ľuďom v núdzi nájsť dočasné ubytovanie, jedlo, šatstvo a hlavne nový DOMOV.

Pri jej vzniku sme sa inšpirovali štedrosťou hostiteľov zo Strážskeho.

Program Krízové ubytovanie sa v súčasnosti presúva pod organizáciu Progresiva o.z., ktorá bude stavať na základoch tejto štedrosti a pokračovať v ňom v súlade so svojím charitatívnym účelom a poslaním.

Dátum vzniku Progresiva o.z.: 05.05.2005, prepojené občianske združenie s vladka.sk od prebiehajúceho vojenského konfliktu, ktorý začal v ranných hodinách 24. februára 2022.

Zaviazali sme sa výrazne zlepšiť život čo najväčšieho počtu ľudí.

Odomknutá príležitosť – Domov.
Poskytnutie stoviek dobrovoľníckych hodín.

Aktuálne pomáhame plačúcim matkám a deťom utekajúcim pred vojnou.

Bezplatné poskytovanie informácií, nástrojov, služieb, ktoré im pomôžu budovať si DOMOV – odomknúť príležitosti.

Podporujeme utečencov bez ohľadu na štátnu príslušnosť, rasu, etnicitu alebo to, ako sa identifikujú.

vladka.sk hosťuje Progresiva o.z., ktoré je nezávislé a verejne podporované v plnení svojho charitatívneho účelu, bezplatne využíva technológie, služby a ďalšie zdroje spoločnosti REALITY EXPERTS, s.r.o. ako samostatný subjekt nezávislý od internetovej platformy vladka.sk, t.j. neúčtuje na svojej platforme žiadne servisné poplatky.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *